PREINSCRIPCIÓ CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2017-2018

Més informació en aquest enllaç

 

Preinscripció

Presentació de les sol·licituds de preinscripció

Del 3 al 7 de juliol

Llista provisional preinscrits

El 15 de juliol (pendent)

Reclamacions llistes provisionals

El 15 i 18 de juliol (pendent)

Sorteig en cas d'empat

El 19 de juliol(pendent)

Llistes definitiva d'admesos

El 20 de juliol(pendent)

 

Documentació que cal presentar per a la preinscripció

  □   LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, que trobareu a la pàgina web: www.gencat.cat/preinscripcio.

□   ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE L’ALUMNE/A.

□   ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

□   CERTIFICAT DE NOTA MITJA del cicle formatiu de grau mitjà.

□   ORIGINAL I FOTOCÒPIA TÍTOL DE GRAU MITJÀ o resguard de la sol·licitud.