MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL CURS 2017-2018

Matrícula

El procés de matrícula semipresencial segueix el mateix procés que la matrícula de Cicles Formatius de Grau Mitjà o de matrícula de Cicles Formatius de Grau Superior.

Un cop realitzada la matrícula, s'haurà de sol·licitar el canvi de matrícula presencial a la modalitat semipresencial.

 

 

Oferta formativa

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Curs Enseny. Codi
    Instal·lacions de telecomunicació  (LOE) 1r i 2n CFPM EE30
    Instal·lacions elèctriques i automàtiques  (LOE) 1r i 2n CFPM EE10
    Manteniment electromecànic  (LOE) 1r i 2n CFPM IM10
    Mecanització  (LOE) 1r i 2n CFPM FM20

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Curs Enseny. Codi
    Automatització i robótica industrial  (LOE) 1r i 2n CFPS EEB0
    Mecatrònica industrial  (LOE) 1r i 2n CFPS FMB0
    Programació de la producció en fabricació mecànica  (LOE) 1r i 2n CFPS IMC0