MATRÍCULA P.F.I

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

CURS 2016-2017

  Matrícula cal actualitzar

Preinscripció

Del 17 al 27 de maig

Publicació de les relacions d'alumnes admesos

El 1 de juliol

Entrevistes personals

Del 17 maig al 6 de juny

Matrícula

Del 1 al 9 de setembre

Horari de matrícula

De 2/4 de 9 del matí a 1 del migdia

 

  Enllaç a la documentació

 

Documentació que cal presentar

□  FULL SIGNAT PELS PARES D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE. 

□  CÒPIA DE LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU signada pels pares. 

□  CORREU ELECTRÒNIC DELS PARES (és obligatori).

 

Oferta formativa

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Curs

Enseny.

Codi

Auxiliar de instal.lació i manteniment d'equips informàtics

  1r

PFI

IC01

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

  1r

PFI

EE02