MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2017-2018

 

Més informació en aquest enllaç

 

Matrícula

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El 3 de juliol

Període de matrícula

Dies 4 i 11 de juliol

Horari de matrícula

De 2/4 de 9 del matí a 1 del migdia

 

Procés extraordinari de Preinscripció i Matrícula pendent confirm. juliol

 

Difusió de cicles amb vacants

El x de setembre

Presentació de les sol·licituds

Del x alx de setembre

Publicació alumnes admesos

El x de setembre

Matrícula

El x i x de setembre

Documentació que cal presentar 

□  ALUMNES DE NOU INGRÉS A L'INSTITUT:  

    • Resguard TÍTOL ESO (original i fotocòpia).
    • Els que accedeixen per PROVA D'ACCÉS ja han presentat el certificat corresponent amb la preinscripció. 

□  ALUMNES DE L'INSTITUT QUE PASSEN DE CURS O REPETEIXEN: 

    • BUTLLETÍ DE NOTES de final de curs.
    • Els que accedeixen per PROVA D'ACCÉSS ja han presentat el certificat corresponent amb la preinscripció. 

□  FULL SIGNAT PELS PARES D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE. 

□  CÒPIA DE LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU signada pels pares. 

□  JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE 30€ A CATALUNYA CAIXA, a nom de l'Institut Domènech i Montaner.

□  CORREU ELECTRÒNIC DELS PARES (és obligatori).

Oferta formativa

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Curs

Enseny.

Codi

Instal·lacions de telecomunicació  (LOE)

1r i 2n

CFPM

EE30

Instal·lacions elèctriques i automàtiques  (LOE)

1r i 2n

CFPM

EE10

Manteniment electromecànic  (LOE)

1r i 2n

CFPM

IM10

Mecanització  (LOE)

1r i 2n

CFPM

FM20