CONVALIDACIONS PER HAVER CURSAT ESTUDIS UNIVERSITARIS

 

L'alumnat que vol estudiar un cicle formatiu de grau superior i ha cursat titulacions universitàries per a les quals hi ha un acord de reconeixement de crèdits pot sol·licitar-ne la convalidació a la secretaria del centre. En aquest cas, el Departament d'Ensenyament tramita la convalidació.

Demaneu més informació a la secretaria del centre.