Calendari de les proves d'accés a Grau Superior

2017-2018

Enllaç

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017

 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d'abril de 2017 (en horari d'atenció al públic)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'abril de 2017
 • Presentació de la documentació complementària al centre: del 2 al 4 de maig de 2017 (en horari d'atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2017

Prova

 • Part comuna: 17 de maig de 2017
  • 15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
  • 18:00 h Descans
  • 18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques
 • Part específica: 18 de maig de 2017
  • 15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16:00 h Matèries específiques triades
 • Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en horari d'atenció al públic)
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir de l'1 de juny de 2017