AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS

Ensenyament:

Programes de formació i inserció

Titulació: 

Professional bàsic en informàtica i comunicacions

Codi:

PFI IC01

Torn:

Matí

  Notificació important curs 2016-17

  •     Prematrícula del 17 al 27 de maig de 2016.
  •     Matrícula de l'1 al 9 de setembre de 2016.
  •     Comunicació de les places assignades del 14 al 18 de setembre

Descripció:

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Accés:

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

En el moment d’iniciar els programes, no seguir estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Què puc fer en acabar el programa de formació i insercio?

Les persones que superen el programa de formació i inserció obtenen un títol de professional bàsic en reforma i manteniment d’edificis, que els permet accedir a la prova d’accés als cicles d´FP de grau mitjà per cursar un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional,amb els avantatges següents:

  •     Si s’ha superat un programa de formació i inserció amb una qualificació igual o superior a 8, es té dret a l’exempció de la prova d’accés i no cal realitzar-la.
  •     Si s’ha cursat amb aprofitament o s’ha superat un programa de formació i inserció, es té l’exempció de la part cièntífica i tecnològica de la prova.
  •     Si s’ha superat un programa de formació i inserció amb una qualificació compresa entre 5 i 8 i la qualificació de la prova d’accés és igual o superior a 4, s’incrementarà la nota final amb una puntuació complementària equivalent al 40% de la qualificació del programa de formació i inserció.

Al mon laboral.

Preinscripció i matrícula:

  •     Preinscripció del 17 al 27 de maig de 2016.
  •     MATRÍCULA de l' 1 al 9 de setembre de 2016.