SITUACIÓ

L'Institut Lluís Domènech i Montaner està situat al carrer Maspujols, número 21 - 23 de Reus, comarca del Baix Camp, província de Tarragona.

Si voleu trobar una ruta per arribar a l'Institut, podeu clicar al damunt de l'opció "Indicacions" a la cantonada superior esquerra del mapa.